Deratyzacja

Deratyzacja - środki

bromadiolon_pasta

Deratyzacja

MURIBROM (Bromadiolon) - pasta na szczury i myszy 15kg

bromadiolon_kostka

Deratyzacja

MURIBROM (Bromadiolon) - kostka na szczury i myszy 15kg

bromadiolon_ziarno

Deratyzacja

MURIBROM (Bromadiolon) - ziarno zatrute na szczury i myszy 10kg

brodifacum_pasta

Deratyzacja

MURIBROM (Brodifacum) - pasta na szczury i myszy 15kg

brodifakum_kostka

Deratyzacja

MURIBROM (Brodifacum) - kostka na szczury i myszy 15kg

difenacum_pasta

Deratyzacja

MURIBROM (Difenacum) - pasta na szczury i myszy 15kg

Naklejki

41 copy

Naklejka

Karmnik deratyzacyjny

41 copy

Naklejka

Karmnik deratyzacyjny

46 copy

Naklejka

Chwytacz gryzoni

49 copy

Naklejka

Nie dotykać, chwytacz gryzoni

50 copy

Naklejka

Nie dotykać - karmnik deratyzacyjny

48 copy

Naklejka

Karta przeglądu